Bevægelsen

I begyndelsen af 1900-tallet blev det in at være med i en frokostklub, og flere af de organisationer, vi kender i dag, blev faktisk startet dengang. Også inden for KFUM ville man gerne udnytte frokostideen, så i 1920 inviterede sekretæren for medlemsfremgang i Toledo KFUM alle “Boosters”, d.v.s. medlemmer, der alle havde gjort et stort arbejde inden for pengerejsningsprojekterne, til et møde. Det viste sig at være en god ide. Man startede en klub og kaldte den “TOLYMCA”. (TOL efter TOLEDO + YMCA)

Ideen til det endelige navn kom på en lidt sjov måde. Under 1. verdenskrig hjalp Will M. Cressy KFUM i det fjerne Østen med at underholde soldaterne. Når han sendte sine beretninger hjem, underskrev han sig altid som “One of the Y’s Men from East”. Der var navnet, og P.W. Alexander fik lov til at bruge det.

Maj 1922 blev Ohios Y’s Men’s Club stiftet, og herefter gik det hurtigt. Y’s Men International gik nærmest som en lille steppebrand ud over verden. Til Europa kom den i 1928, hvor den første klub i Tallin blev chartret.

Efter krigen myldrede det med amerikanere i Europa, og under en forretningsrejse til Prag, traf købmand Ejnar Davidsen fra Aalborg amerikanske udsendinge fra KFUM. De var der for at gøre et stykke pionerarbejde for den kristne bevægelse i Tjekkoslovakiet. En af dem fortalte Ejnar Davidsen, at der var oprettet en Y’s Men’s Club i Prag. Var det ikke en ide for Danmark også?

Ejnar Davidsen fortalte om sine oplevelser i Prag ved den ordinære KFUM generalforsamling i marts 1947, og flere af deltagerne var straks med på ideen. Klubmøderne kunne ikke holdes som frokostmøder, da de fleste danskere ikke kunne holde fri midt på dagen. I stedet mødtes man til aftensmad, og det blev kutyme i danske Y’s Men’s klubber. Den 11. august 1947 kunne den første danske Y’s Men’s Club, Aalborghus, chartres.

I Danmark er der i dag ca. 140 klubber med ca. 3400 medlemmer. I Danmark er der 17 distrikter og 5 sektioner. Danmark udgør en region ud af 39 regioner på internationalt plan.

En Y’s Men’s Club består af ca. 15 – 40 medlemmer, der mødes hver 14. dag til klubmøde. Mødetiden er som regel fra 18.00 – 20.00. Der spises et måltid sammen i de fleste tilfælde. Derefter drøftes aktuelle emner evt. med en udefra kommende indleder, eller der lyttes til foredrag om aktuelle emner.

På klubmøderne planlægges klubbens arbejde – bl.a. pengerejsningsprojekter gennem nedsatte udvalg. Penge indsamles for at kunne opfylde et af klubbens formål, nemlig at kunne yde støtte til lokalt børne- og ungdomsarbejde m.m. Der ydes også støtte til internationale projekter – herunder fadderskaber.