Præsidiet

Klubbens ledelse varetages af præsidiet, der består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde cirka 1 gang om måneden og varetager følgende opgaver:

Præsidiet for klubåret 2021/2022

Præsident : Peder Bjældager
Solsikkemarken 18
4140 Borup
Tlf. 21 25 62 46
Peder Bjældager
Vicepræsident : Erling Grøn-Jensen
Læskovvej 138
4632 Bjæverskov
Tlf.: 20 93 69 74
Erling Grøn-Jensen
Skatmester : Tage Stryhn
Læskovvej 134
4632 Bjæverskov
Tlf. 24 20 11 66
Thorkild Nielsen
Bogholder : Thorkild Nielsen
Skovbrynet 13
4140 Borup
Tlf. 57 52 67 52
Thorkild Nielsen
Sekretær : Annelise Thomasen
Ørningevej 13
4140 Borup
Tlf.: 61 54 77 41
 

Præsidenten

 • varetager klubbens daglige ledelse,
 • indleder og afslutter klubmøderne,
 • leder præsidiemøderne,
 • har kontakten til udvalgsformændene og
 • repræsenterer klubben udadtil.

Vicepræsidenten

 • er stedfortræder for præsidenten,
 • gør sig fortrolig med love, vedtægter og regler, så han er klar til at overtage præsidenthvervet det kommende år.

Sekretæren

 • fører klubbens korrespondance,
 • fører referat fra alle præsidiemøder,
 • fører protokol over medlemmernes navn, stilling, fødselsdag og adresse
 • udfører en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren

 • opkræver klubkontingent og andre kontingenter
 • udbetaler fra klubkassen ifølge bilag
 • fører specificeret regnskab over klubkassens indtægter og udgifter samt statusregnskab
 • fører særskilt regnskab for klubbens aktivitetskonto
 • orienterer på hvert præsidiemøde om beholdningerne i klub- og aktivitetskonto

En af klubben valgt revisor gennemgår skatmesterens regnskab.