Præsidiet

Klubbens ledelse varetages af præsidiet, der består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde cirka 1 gang om måneden og varetager følgende opgaver:

Præsidiet for klubåret 2018/2019

Præsident : Kirsten Johansen
Hovedgaden 54F
4140 Borup
Tlf.: 29 88 22 45
Kirsten Johansen
Vicepræsident : Karsten Petersen
Næstvedvej 294
4100 Ringsted
Tlf.: 27 88 27 11
 Karsten Petersen
Skatmester : Thorkild Nielsen
Skovbrynet 13
4140 Borup
Tlf. 57 52 67 52
Thorkild Nielsen
Sekretær : Annelise Thomasen
Ørningevej 13
4140 Borup
Tlf.: 61 54 77 41
 

Præsidenten

 • varetager klubbens daglige ledelse,
 • indleder og afslutter klubmøderne,
 • leder præsidiemøderne,
 • har kontakten til udvalgsformændene og
 • repræsenterer klubben udadtil.

Vicepræsidenten

 • er stedfortræder for præsidenten,
 • gør sig fortrolig med love, vedtægter og regler, så han er klar til at overtage præsidenthvervet det kommende år.

Sekretæren

 • fører klubbens korrespondance,
 • fører referat fra alle præsidiemøder,
 • fører protokol over medlemmernes navn, stilling, fødselsdag og adresse
 • udfører en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren

 • opkræver klubkontingent og andre kontingenter
 • udbetaler fra klubkassen ifølge bilag
 • fører specificeret regnskab over klubkassens indtægter og udgifter samt statusregnskab
 • fører særskilt regnskab for klubbens aktivitetskonto
 • orienterer på hvert præsidiemøde om beholdningerne i klub- og aktivitetskonto

En af klubben valgt revisor gennemgår skatmesterens regnskab.