Program efterår 2021

Program for 2. halvår 2021
   
   
18. august Fællesmøde
fællesmøde v/Præsidiet
  TM Erling          3 min . Peter
  Køkken: Gerda, Sonja, Erling
   
1. sept. Modstandsgruppen i Borup
fællesmøde v/ John Helmersen
  TM Peter          3 min . Kirsten B
  Køkken: Gerda, Sonja, Erling
   
11.sept. Lørdagstur v/ Programudvalget
fællestur  
   
15. sept. Klubmøde v/Præsidiet
klubmøde TM Tage             3 min . Karsten
  Køkken: Grethe, Palle, Thorkild
   
   
29. sept. Her er mit liv
fællesmøde v/ Steen Rasmussen
  TM Kirsten J      3 min. Sonja
  Køkken: Grethe, Palle, Thorkild
   
13. oktober Sønderjyllands genforening
fællesmøde v/ Christen Duus Andersen
  TM Erling           3 min. Gerda
  Køkken: Grethe, Palle, Thorkild
   
27. oktober Ostebørsen, Vemmelev
fællesmøde TM Peter
   
2. november Stormøde i Næstved
fællesmøde
   
10. november Billedfortælling fra USA
fællesmøde v/ Kirsten og Peder
  TM Thorkild      3 min. Kirsten J
  Køkken: Tage, Kirsten B, Peder
   
24. november Klubmøde v/Præsidiet
klubmøde TM Annelise      3 min. Thorkild
  Køkken: Tage, Kirsten B, Peder
   
8. december Adventsfest v/Festudvalget
fællesmøde
   
5. januar Nytårskur v/ Præsidiet
fællesmøde
   
16. januar International Kirkedag
  v/ Festudvalget