Program efterår 2022

17, august Laura Vingborg
fællesmøde  
  TM Steen                  3 min. Peder
  Køkken: Gerda, Kirsten B, Peder
   
31. august Virksomhedsbesøg 
fællesmøde Scan-metal
  TM Gerda           
   
14. sept. Præsidiet
klubmøde TM Kirsten J            3 min. Finn
  Køkken: Gerda, Kirsten B, Peder
   
17. sept. Efterårstur
fællesmøde v/ Programudvalget
   
28. sept.. Lisbeth Kattenhøj
fællesmøde om ledelse i erhvervslivet
  Extensionudvalget
  TM Jens                    3 min. Karsten                       
  Køkken: Peter H, Tage, Finn
   
12. oktober Martin A. Hansen forfatter og 
fællesmøde historiker v/ Henning Nørhøj
  TM Peder                3 min. Kirsten B
  Køkken: Peter H, Tage, Finn
   
26. oktober Klubmøde og besøg af DG
klubmøde TM Tage                   3 min.Thorkild
  Køkken: Peter H, Tage, Finn
   
9.november Sangaften
fællesmøde Organist Mie Engsager
  TM Finn                    3 min. Annelise
  Køkken: Karsten, Sonja, Steen
   
23.november Mit liv som Butler
fællesmøde Karl Peter Andersen
  TM Sonja                 3 min. Gerda
  Køkken: Karsten, Sonja, Steen
   
7. december Adventsfest
fællesmøde Festudvalget
   
   
4. januar Nytårskur v/ Præsidiet
   
15. januar International Kirkedag