Program forår 2021

Program for 2. halvår 2020
   
26.august Jens Ladefoged: Tiden i flyvevåbenet
Fællesmøde TM Peter                     3 min.Annelise
  Køkken Tage, Kirsten, Peder
   
9.september Charterfest v/Festudvalget
Fællesmøde
   
23.september Overlæge Lars Clausen
Fællesmøde Sorg, død og tro ud fra
  sit arbejde på en palliativ afdeling
  TM Peder            3 min . Kirsten J
  Køkken: Gerda, Erling, Jette
   
7. oktober Hans Willy Bautz: Siciliansk krimiaften
Fællesmøde TM Sonja                    3 min. Tage
  Køkken: Gerda, Erling, Jette
   
21. oktober v/ Præsidiet
Klubmøde TM Kirsten B                     3 min. Lis
  Køkken: Gerda, Erling, Jette
   
3. november Stormøde v/ Næstvedklubben
   
4. november Carsten Egø Nielsen: Pigerne på Sprogø
  Fællesmøde med Menighedsrådet
  Udvidet køkkenhold aftales
   
18.november John Helmersen: Modstrandsgruppen
Fællesmøde i Borup
  TM Erling                       3 min.Peder
  Køkken: Peter, Sonja, Annelise
   
2. dec. Adventsfest sammen med Ringsted kl.
Fællesmøde Arr: Festudvalget
   
6. januar Nytårskur v/ Præsidiet
   
17. januar International Kirkedag
  Arr: Ringstedklubben