Program forår 2023

  Program for 1. halvår 2023
     
  4. januar Nytårskur
  fællesmøde TM Steen                  
    Køkken v/ Præsidiet
     
  15. januar International Kirkedag
  fællesmøde v/ Festudvalget
     
  18. januar Borgmester Marie Stærke: Aktuelt
  fællesmøde TM Peder                3 min. Bjarne
    Køkken; Gerda, Thorkild, Annelise 
     
  1. februar Borup Menighedsråd
  kl. 19.30 Foredragsholder Rasmus Birksrod
  fællesmøde Køkken: Y´s Mens
     
  15. februar Klubbens udvikling
  fællesmøde TM Kirsten J            3 min. Steen
    Køkken: Gerda, Thorkild, Annelise
     
  1. marts fællesmøde med Haslev og Næstved
  fællesmøde Arrangør: Skovbo
    “Ukraine” v/sognepræst Chr.Gottlieb
    TM Erling                    3 min. Sonja
    Køkken:Grethe, Palle, KirstenJ m.fl
     
  15. marts Valg af nyt præsidie
  klubmøde TM Karsten               3 min.Peder
    Køkken: Grethe, Palle, Kirsten J
     
  29. marts fællesmøde med Sorø/Dianalund/
  fællesmøde Slagelse
    Arrangør: Sorø/Dianalund 
     
  12. april extension: åbent møde
  fællesmøde TM Tage                 3 min. Jens
    Køkken: Peder, Kirsten B, Finn
     
  26. april Virksomhedsbesøg
  fællesmøde E. Nielsens stenhuggeri
    TM Annelise
     
  29. april Distriktets årsmøde
     
  10. maj Ud i det Blå
  fællesmøde Stevns: Martin A. Hansen
    v/ Erling
     
  24. maj Charterfest
  fællesmøde v/ Festudvalget
     
  7. juni Årsmøde, Præsidieoverdragelse
  klubmøde TM Thorkild            3 min. Finn
    Køkken: Peder, Kirsten B, Finn
     
  17.-19. juni AREA og Regionskonference,
    Skjern
     
  23. juni Sct. Hans v/ festudvalget
     
  16.august En ny begyndelse v/
  fællesmøde Thomas Vestergaard
    TM Kirsten B                3 min. Gerda
    Køkken: Peter H, Tage, Jens