Programmet

Program for 2. halvår 2023
   
16.-18.juni Regionskonference
   
16.august En ny begyndelse
fællesmøde v/Thomas Vestergaard
  TM Erling                 3 min. Tage
  Køkken: Grethe, Palle, Jens, Finn
   
30.august Sangaften v/Mia Engsager
fællesmøde TM Sonja                 3 min. Steen
  Køkken: Grethe, Palle, Jens, Finn
   
9.sept. Lørdagstur
fællesmøde v/Programudvalget
   
13.sept. Virksomhedsbesøg
fællesmøde Apotekerforeningen
  TM Peder
   
25.sept. Distriktsrådsmøde
   
27.sept. Klubaften v/Præsidiet
  Besøg af DG
  TM Peter                 3 min. Kirsten J
  Køkken: Grethe, Palle, Jens, Finn
   
11.oktober Politiets motorcykler
fællesmøde v/Erik Kristoffersen
  TM Bjarne               3 min. Sonja 
  Køkken: Gerda, Steen, Thorkild
   
25.oktober Verdensjamboree v/Dorthe Mølvig
fællesmøde De grønne spejdere
  TM Karsten              3 min. Bjarne L
  Køkken: Gerda, Steen, Thorkild
   
2.november Stormøde
   
8.november Extension
fællesmøde TM Tage                 3 min. Peter
Extension Køkken: Gerda, Steen, Thorkild
   
22.november Sangaften, julesange, pakkeleg 
fællesmøde TM Annelise           3 min. Kirsten B
  Køkken: Erling, Tage, Bjarne K
   
6.december Adventsfest
  v/Festudvalget

Program forår 2023

Program efterår 2022

Program forår 2022

Program efterår 2021

Program forår 2021

Program efterår 2020

Program forår 2020

Program efterår 2019

Program forår 2019

Program efterår 2018

Program forår 2018

Program efterår 2017

Program forår 2017

Program efterår 2016

Program forår 2016

Program efterår 2015

Program forår 2015

Program 2014

Program 2013

Program 2012

Program 2011

Program 2010

Program 2009

Program 2008

Program 2007

Program 2006

Program 2005

Program 2004