Programmet

Program for 1. halvår 2020
15. januar Nytårskur
fællesmøde v/præsidiet
19. januar International kirkedag
29. januar Johs. Jensen: Ad brydsomme veje
fællesmøde TM Annelise            3 min . Karsten
Køkken: Lis, Steen, Thorkild
12. februar Foredrag v/Jens Elkjær Petersen
fællesmøde TM Peder                    3 min . Bjarne
Køkken: Lis, Steen, Thorkild
26. februar Thomas Kampmann/ Køges udvikling
extension- og TM Peter                     3 min. Tage
programudv. Køkken: Lis, Steen, Thorkild
11. marts Valg af nyt Præsidie
klubmøde TM Erling                     3 min.Kirsten B
Køkken: Lis, Steen, Thorkild
25. marts kl 19. Pigerne på Sprogø v/
Menigheds- Carsten Egø Nielsen
rådet Køkken: Borddækning og afrydning
NB ingen spisning
22. april Besøg af DG
fællesmøde Billedfortælling fra USA v/Kirsten og Peder
TM Thorkild                         3 min. Annelise
Køkken: Tage, Kirsten, Peder
6. maj Tur ud i det blå v/ Programudvalget
fællesmøde
27. maj Charterfest  v/ Festudvalget
fællesmøde NB uge 22
3. juni Årsmøde *
klubmøde TM  Lis                                 3 min. Gerda
Køkken: Tage, Kirsten, Peder
23. juni Sct Hans aften v/ Køkken- og festudvalget
5. august Møde med spejderne om opgaver på BD
klubmøde TM Kirsten J                         3 min. Sonja
Køkken: Tage, Kirsten, Peder
13.-16.august Verdenskonvent i Odense og
Regionskonference
* Indkaldelse til årsmødet er sket ved uddeling af
klubbens program for 1. halvår
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på årsmødet,
skal indsendes til Præsidiet senest 14 dage før årsmødet

Program efterår 2019

Program forår 2019

Program efterår 2018

Program forår 2018

Program efterår 2017

Program forår 2017

Program efterår 2016

Program forår 2016

Program efterår 2015

Program forår 2015

Program 2014

Program 2013

Program 2012

Program 2011

Program 2010

Program 2009

Program 2008

Program 2007

Program 2006

Program 2005

Program 2004