Programmet

PROGRAM FOR 2. HALVÅR 2019
7. august Børnedyrskue
fællesmøde TM Peter H                         3 min. Jørgen
Køkken: Gerda, Bjarne, Erling
14.-16.aug. BD opstilling
17. august Børnedyrskue
28.august Besøg på Julemærkehjemmet i Roskilde
fællesmøde TM: Thorkild
11.sept. Evaluering af BD 2019
fællesmøde TM Peder B                        3 min. Gerda
Køkken: Gerda, Bjarne, Erling
14. sept. Lørdagstur
fællesmøde v/ programudvalget
25. sept. BDs fremtid, andre aktiviteter i klubben
klubmøde TM: Thorkild                        3 min. Tage
Køkken: Jette, Sonja, Jørgen
9. oktober Jens Elkjær Petersen
fællesmøde TM: Jørgen                            3 min. Erling
Køkken: Jette, Sonja, Jørgen
22. oktober stormøde v/ klubben i Slagelse
Antvorskov Kirke
23. oktober Lars Halskov:”Hans Hedtofdts forlis”
fællesmøde m Borup-Kimmerslev-Nr. Dalby menig-
hedsråd.Traktement kaffe og kage kl.19.00
6. november Extensionudvalget
fællesmøde TM Peter H.                                   3 min.Sonja
Køkken: Jette, Sonja, Jørgen
20. november
klubmøde TM: Karsten                               3 min. Annelise
Køkken: Jette, Sonja, Jørgen
4. december adventsfest
fællesmøde v/Fest- og køkkenudvalget
16. januar Nytårskur
fællesmøde v/præsidiet

Program forår 2019

Program efterår 2018

Program forår 2018

Program efterår 2017

Program forår 2017

Program efterår 2016

Program forår 2016

Program efterår 2015

Program forår 2015

Program 2014

Program 2013

Program 2012

Program 2011

Program 2010

Program 2009

Program 2008

Program 2007

Program 2006

Program 2005

Program 2004