Programmet

PROGRAM FOR 2. HALVÅR 2018
8. august Børnedyrskue 2018
fællesmøde TM Peder                  3 min. Bjarne
Køkken: Annelise, Kirsten J, Tage
15-17.aug. Børnedyrskue Opstilling
18. august Børnedyrskue
29.august “Verdensborger”
fællesmøde vFreja Mosegaard Hansen
TM Thorkild                  3 min. Sonja
Køkken: Annelise, Kirsten J, Tage
8.september Lørdagstur
fællesmøde
12.september BD-evaluering v/adm.udvalget
fællesmøde TM Kirsten J                      3 min. Gerda
Køkken: Thorkild, Kirsten B,Peder, Peter
26.september “20 år i Nepal”
fællesmøde v/Poul Egede Hansen, Søbogård
TM Karsten                      3 min. Erling
Køkken:Thorkild, Kirsten B, Peder, Peter
10. oktober Fortællinger fra hjertet
fællesmøde v/ Marianne Christensen, Vordingborg
TM Lis                                  3 min. Kirsten J
Køkken:Thorkild, Kirsten B, Peder, Peter
24. oktober v/ extensionudvalget
klubmøde TM  Tage                            3 min. Thorkild
Køkken: Erling, Lis, Steen, Bjarne
25. oktober Stormøde v/ Haslev-Stevns
Lokalitet er endnu ikke oplyst
7. november Hope & Future
fællesmøde v/ Sine Thomsen
TM  Annelise                            3 min. Peder
Køkken: Erling, Lis, Steen, Bjarne
21. november Klubmøde v/ Præsidiet
klubmøde TM  Kirsten B                            3 min. Tage
Køkken: Erling, Lis, Steen, Bjarne
5. december Adventsfest v/Festudvalget
fællesmøde
16. januar Nytårskur v/Præsidiet
fællesmøde
20. januar International Kirkedag
søndag v/ Ringstedklubben

 

Program forår 2018

Program efterår 2017

Program forår 2017

Program efterår 2016

Program forår 2016

Program efterår 2015

Program forår 2015

Program 2014

Program 2013

Program 2012

Program 2011

Program 2010

Program 2009

Program 2008

Program 2007

Program 2006

Program 2005

Program 2004