Program 2014

PROGRAM FOR 1. HALVÅR 2014
8. jan. Nytårskur v/præsidiet 9. april Møde v/Extensionudvalget.
fællesmøde TM: Kirsten J. 3 min: Gerda
19. jan. International Y`s Men`s dag Køkken: Karsten, Peter, Flemming
29. jan. Klubmøde, evaluering Svenstrup 23. april Tolerence set ud fra en kristen kir-
fællesmøde TM: Tage 3 min: Lis fællesmøde kelig synsvinkel v/Hanne Bohr
Køkken: Per, Estrid, Annelise T. TM: Kirsten B. 3 min: Per
Køkken: Gerda, Tage, Jørgen
12. febr. Den Gule Dør, værested for
fællesmøde psykisk syge. 7. maj Ud i det Blå v/ Programudvalget
TM: Peder 3 min: Karsten
Køkken: Per, Estrid, Annelise T. 24. maj Charterfest v/Festudvalget
26. febr Tolerance set i lyset af Kirkens 4. juni Årsmøde v/Præsidiet *)
fællesmøde Korshær v/Vibeke Lind TM: Thorkild 3 min: Estrid
TM: Flemming 3 min: Kurt Køkken: Gerda, Tage, Jørgen
Køkken: Per, Estrid, Annelise T.
14-15. juni Regionskonference
12. marts Ekspedition på Indlandsisen
fællesmøde v/Torben Grøn-Jensen 23. juni Sankt Hans Aften v/Festudvalget
TM: Jørgen 3 min: Thorkild
Køkken: Karsten, Peter, Flemming 6. august Møde vedr. Børnedyrskue
fællesmøde TM: Peder 3 min: Peter
26. marts Klubmøde, besøg af DG Køkken: Gerda, Tage, Jørgen
Valg af nyt Præsidium
TM: Steen 3 min: Annelise T. 13.-15. aug. Transp./opstilling Børnedyrskue
Køkken: Karsten, Peter, Flemming
16. aug Børnedyrskue
5. april Distriktskonference i Næstved