Program efterår 2016

PROGRAM FOR 2. HALVÅR 2016
10.august Børnedyrskuet
fællesmøde TM Tage         3 min. Peter H
Køkken: Lis, Steen, Gerda
17.-19.august Opstilling til Børnedyrskuet
20. august Børnedyrskuet
31.august Blå Kors´ Grønlandsprojekt
fællesmøde v/projektleder Gert Svendsen
TM Kirsten           3 min. Tage
Køkken: Per,Tage,Kirsten B, Peder B
10. sept. Lørdagstur
fællesmøde v/ Programudvalget
14. sept. Evaluering af Børnedyrskuet
fællesmøde TM Jørgen             3 min. Sonja
Køkken: Per,Tage,Kirsten B, Peder B
NB
25. sept. Koncert i Roskilde Domkirke
28. sept. Besøg i Synagogen
v/ Programudvalget
12. oktober Om Christiansø
fællesmøde v/ fhv.administrator Peter Riis
TM Sonja           3 min. Annelise
Køkken: Per,Tage,Kirsten B, Peder B
26. oktober Sangaften v/organist i Vigersted kirke
fællesmøde Mia Engsager
TM Gerda               3 min. Peder B
Køkken: Jette, Annelise, Kirsten J
2. november Stormøde
9. november v/ Præsidiet
Klubmøde TM John                   3 min. Thorkild
Besøg af DG
Køkken: Jette, Annelise, Kirsten J
23. november Om buddismen v/ Dansk Buddistisk center
TM Karsten         3 min. Jørgen
Køkken: Jette, Annelise, Kirsten J
7. december Adventsfest
fællesmøde v/ Fest- og Køkkenudvalget
4. januar Nytårskur
fællesmøde v/ Præsidiet
Køkken: Jette, Annelise, Kirsten J

Program forår 2016

Program efterår 2015

Program forår 2015

Program 2014

Program 2013

Program 2012

Program 2011

Program 2010

Program 2009

Program 2008

Program 2007

Program 2006

Program 2005

Program 2004