PROGRAM FOR 2. HALVÅR 2018
   
8. august Børnedyrskue 2018
fællesmøde TM Peder                  3 min. Bjarne
  Køkken: Annelise, Kirsten J, Tage
   
15-17.aug. Børnedyrskue Opstilling
18. august Børnedyrskue
   
29.august “Verdensborger”
fællesmøde vFreja Mosegaard Hansen
  TM Thorkild                  3 min. Sonja
  Køkken: Annelise, Kirsten J, Tage
   
8.september Lørdagstur
fællesmøde  
   
12.september BD-evaluering v/adm.udvalget
fællesmøde TM Kirsten J                      3 min. Gerda
  Køkken: Thorkild, Kirsten B,Peder, Peter
   
26.september “20 år i Nepal”
fællesmøde v/Poul Egede Hansen, Søbogård
  TM Karsten                      3 min. Erling
  Køkken:Thorkild, Kirsten B, Peder, Peter
   
10. oktober Fortællinger fra hjertet
fællesmøde v/ Marianne Christensen, Vordingborg
  TM Lis                                  3 min. Kirsten J
  Køkken:Thorkild, Kirsten B, Peder, Peter
   
24. oktober v/ extensionudvalget
klubmøde TM  Tage                            3 min. Thorkild
  Køkken: Erling, Lis, Steen, Bjarne
   
25. oktober Stormøde v/ Haslev-Stevns
  Lokalitet er endnu ikke oplyst
   
7. november Hope & Future
fællesmøde v/ Sine Thomsen
  TM  Annelise                            3 min. Peder
  Køkken: Erling, Lis, Steen, Bjarne
   
21. november Klubmøde v/ Præsidiet
klubmøde TM  Kirsten B                            3 min. Tage
  Køkken: Erling, Lis, Steen, Bjarne
   
5. december Adventsfest v/Festudvalget
fællesmøde  
   
16. januar Nytårskur v/Præsidiet
fællesmøde  
   
20. januar International Kirkedag
søndag v/ Ringstedklubben