Program efterår 2019

PROGRAM FOR 2. HALVÅR 2019
   
7. august Børnedyrskue
fællesmøde TM Peter H                         3 min. Jørgen
  Køkken: Gerda, Bjarne, Erling
   
14.-16.aug. BD opstilling
17. august Børnedyrskue
   
28.august Besøg på Julemærkehjemmet i Roskilde
fællesmøde TM: Thorkild
   
11.sept. Evaluering af BD 2019
fællesmøde TM Peder B                        3 min. Gerda
  Køkken: Gerda, Bjarne, Erling
   
14. sept. Lørdagstur
fællesmøde v/ programudvalget
   
25. sept. BDs fremtid, andre aktiviteter i klubben
klubmøde TM: Thorkild                        3 min. Tage
  Køkken: Jette, Sonja, Jørgen
   
9. oktober Jens Elkjær Petersen
fællesmøde TM: Jørgen                            3 min. Erling
  Køkken: Jette, Sonja, Jørgen
   
22. oktober stormøde v/ klubben i Slagelse
  Antvorskov Kirke
   
23. oktober Lars Halskov:”Hans Hedtofdts forlis”
fællesmøde m Borup-Kimmerslev-Nr. Dalby menig-
  hedsråd.Traktement kaffe og kage kl.19.00
   
6. november Extensionudvalget
fællesmøde TM Peter H.                                   3 min.Sonja
  Køkken: Jette, Sonja, Jørgen
   
20. november  
klubmøde TM: Karsten                               3 min. Annelise
  Køkken: Jette, Sonja, Jørgen
   
4. december adventsfest
fællesmøde v/Fest- og køkkenudvalget
   
16. januar Nytårskur
fællesmøde v/præsidiet