Program efterår 2020

Program for 2. halvår 2020
   
26.august Jens Ladefoged: Tiden i flyvevåbenet
Fællesmøde TM Peter                     3 min.Annelise
  Køkken Tage, Kirsten, Peder
   
9.september Charterfest v/Festudvalget
Fællesmøde
   
23.september Overlæge Lars Clausen
Fællesmøde Sorg, død og tro ud fra
  sit arbejde på en palliativ afdeling
  TM Peder            3 min . Kirsten J
  Køkken: Gerda, Erling, Jette
   
7. oktober Hans Willy Bautz: Siciliansk krimiaften
Fællesmøde TM Sonja                    3 min. Tage
  Køkken: Gerda, Erling, Jette
   
21. oktober v/ Præsidiet
Klubmøde TM Kirsten B                     3 min. Lis
  Køkken: Gerda, Erling, Jette
   
3. november Stormøde v/ Næstvedklubben
   
4. november Carsten Egø Nielsen: Pigerne på Sprogø
  Fællesmøde med Menighedsrådet
  Udvidet køkkenhold aftales
   
18.november John Helmersen: Modstrandsgruppen
Fællesmøde i Borup
  TM Erling                       3 min.Peder
  Køkken: Peter, Sonja, Annelise
   
2. dec. Adventsfest sammen med Ringsted kl.
Fællesmøde Arr: Festudvalget
   
6. januar Nytårskur v/ Præsidiet
   
17. januar International Kirkedag
  Arr: Ringstedklubben

Program forår 2020

Program efterår 2019

Program forår 2019

Program efterår 2018

Program forår 2018

Program efterår 2017

Program forår 2017

Program efterår 2016

Program forår 2016

Program efterår 2015

Program forår 2015

Program 2014

Program 2013

Program 2012

Program 2011

Program 2010

Program 2009

Program 2008

Program 2007

Program 2006

Program 2005

Program 2004