Program efterår 2023

Program for 2. halvår 2023
   
16.-18.juni Regionskonference
   
16.august En ny begyndelse
fællesmøde v/Thomas Vestergaard
  TM Erling                 3 min. Tage
  Køkken: Grethe, Palle, Jens, Finn
   
30.august Sangaften v/Mia Engsager
fællesmøde TM Sonja                 3 min. Steen
  Køkken: Grethe, Palle, Jens, Finn
   
9.sept. Lørdagstur
fællesmøde v/Programudvalget
   
13.sept. Virksomhedsbesøg
fællesmøde Apotekerforeningen
  TM Peder
   
25.sept. Distriktsrådsmøde
   
27.sept. Klubaften v/Præsidiet
  Besøg af DG
  TM Peter                 3 min. Kirsten J
  Køkken: Grethe, Palle, Jens, Finn
   
11.oktober Politiets motorcykler
fællesmøde v/Erik Kristoffersen
  TM Bjarne               3 min. Sonja 
  Køkken: Gerda, Steen, Thorkild
   
25.oktober Verdensjamboree v/Dorthe Mølvig
fællesmøde De grønne spejdere
  TM Karsten              3 min. Bjarne L
  Køkken: Gerda, Steen, Thorkild
   
2.november Stormøde
   
8.november Extension
fællesmøde TM Tage                 3 min. Peter
Extension Køkken: Gerda, Steen, Thorkild
   
22.november Sangaften, julesange, pakkeleg 
fællesmøde TM Annelise           3 min. Kirsten B
  Køkken: Erling, Tage, Bjarne K
   
6.december Adventsfest
  v/Festudvalget