Program forår 2020

Program for 1. halvår 2020
   
15. januar Nytårskur
fællesmøde v/præsidiet
   
19. januar International kirkedag
   
29. januar Johs. Jensen: Ad brydsomme veje
fællesmøde TM Annelise            3 min . Karsten
  Køkken: Lis, Steen, Thorkild
   
12. februar Foredrag v/Jens Elkjær Petersen
fællesmøde TM Peder                    3 min . Bjarne
  Køkken: Lis, Steen, Thorkild
   
26. februar Thomas Kampmann/ Køges udvikling
extension- og TM Peter                     3 min. Tage
programudv. Køkken: Lis, Steen, Thorkild
   
11. marts Valg af nyt Præsidie
klubmøde TM Erling                     3 min.Kirsten B
  Køkken: Lis, Steen, Thorkild
   
25. marts kl 19. Pigerne på Sprogø v/
Menigheds- Carsten Egø Nielsen
rådet Køkken: Borddækning og afrydning
  NB ingen spisning
   
22. april Besøg af DG
fællesmøde Billedfortælling fra USA v/Kirsten og Peder
  TM Thorkild                         3 min. Annelise
  Køkken: Tage, Kirsten, Peder
   
6. maj Tur ud i det blå v/ Programudvalget
fællesmøde  
   
27. maj Charterfest  v/ Festudvalget
fællesmøde NB uge 22
   
3. juni Årsmøde *
klubmøde TM  Lis                                 3 min. Gerda
  Køkken: Tage, Kirsten, Peder
   
23. juni Sct Hans aften v/ Køkken- og festudvalget
   
5. august Møde med spejderne om opgaver på BD
klubmøde TM Kirsten J                         3 min. Sonja
  Køkken: Tage, Kirsten, Peder
13.-16.august Verdenskonvent i Odense og
  Regionskonference
* Indkaldelse til årsmødet er sket ved uddeling af
klubbens program for 1. halvår
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på årsmødet,
skal indsendes til Præsidiet senest 14 dage før årsmødet